Bệnh học thoái hóa khớp

HƯ KHỚP VÀ HƯ CỘT SỐNG Bệnh thấp khớp – NXB Y học – 2002 GS.TS. Trần Ngọc Ân (Thoái hóa khớp) ĐẠI CƯƠNG A. Định nghĩa: Hư khớp hay …