Thuốc gốc và biệt dược theo vần B

Thuốc Bacitracin

Thuốc Bacitracin Bacitracin là kháng sinh polypeptid tạo ra bởi Bacillus subtilis. Kháng sinh gồm 3 chất riêng biệt: bacitracin A, B và C, trong đó bacitracin A là thành …

Thuốc gốc và biệt dược theo vần B

Thuốc Beclomethason

Thuốc Beclomethason Beclometason dipropionat là một halogencorticoid có tác dụng glucocorticoid mạnh và tác dụng mineralocorticoid yếu. Tên chung quốc tế: Beclomethasone. Loại thuốc: Thuốc corticosteroid. Dạng thuốc và hàm …

Thuốc gốc và biệt dược theo vần B

Thuốc Benazepril

Thuốc Benazepril Tác dụng chủ yếu của thuốc là ức chế enzym chuyển angiotensin trên hệ renin – angiotensin, ức chế sự chuyển angiotensin I tương đối ít hoạt tính …

Thuốc gốc và biệt dược theo vần B

Thuốc Betamethason

Thuốc Betamethason Betamethason là một corticosteroid tổng hợp, có tác dụng glucocorticoid rất mạnh, kèm theo tác dụng mineralocorticoid không đáng kể. Tên chung quốc tế: Betamethasone. Loại thuốc: Glucocorticoid. …