Home / Tác động cột sống

Tác động cột sống

Phương pháp tác động cột sống Việt Nam do Lương y Nguyễn Tham Tán nghiên cứu, sáng lập và phát triển. Phương pháp tác động cột sống Việt Nam là phương pháp chữa bệnh hoàn chỉnh, trong đó vừa khám bệnh, vừa chữa bệnh và vừa tiên lượng bệnh cùng một lúc. Phương pháp này không công thức hóa bệnh học mà có các nguyên tắc, các phương thức và các thủ thuật để xác định trọng điểm trong chẩn bệnh, trị bệnh và tiên lượng.