Home / Tag Archives: Phục hồi chức năng

Tag Archives: Phục hồi chức năng

Con đường vận động, cảm giác

Chức năng vận động được duy trì nhờ hệ tháp, hệ ngoại tháp, tiểu não và các tế bào vận động ngoại biên, cơ quan thực hiện và bắp cơ. Tổn thương các thành phần nêu trên điều gây ra các bất thường về vận động. Hệ tháp là tập …

Xem chi tiết »